Arbetssätt

Allén bedrivs och inspireras utifrån Reggio Emilia- pedagogiken. Fokus ligger på att skapa en stimulerande miljö för barnen och det finns bra med utrymme inomhus samt utomhus för lek och aktiviteter.