Pedagogik

Allén bedrivs och inspireras utifrån Reggio Emilia- pedagogiken.